جونگی هنوز درگیره فیلم
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٥   کلمات کلیدی: خبرای روز

انیوسئو

چطور مطورید؟دیدید امتحاناته منم تموم شده هورااااااااااا انقده دیروز خوشال بودم خیالم راحت بود هرکار خواستم کردم

امروزم همینطور هه هه

واستون عکس اوردم چه عکسایی بیاو ببین (البته تا الان خودتون صدجا اینا رو دیدی هه هه )خب چیه سرم شلوغه

بابا تورو خدا بیخیاله این فیلمه شو . اقای کارگردان چقد بدم دست از سره این جونگیم برداری

الان احساسه خوش قیافه بودن بهت دست داده هه هه

برو کنار جونگیم درست بیفته تو عکس

 

بله بله متوجم

عشگولی منم از راه بدر کرد

 

اینم یه ساعته خوشمل که عشگولیم تبلیغیده

ساعتو ول کن دستشو بچسب

 

اینم از اپه کوتاه و ... ما هه هه

من برم که باید واسه انتخاب واحد برنامه ریزی کنم

کی میشه این درسو دانشگاه تموم بشه وای خدا

انیو