عکس درخواستی
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٧   کلمات کلیدی: عکسای قدیمی

آنیوسئو

چطور مطورید؟من که زیاد خوب نیستم اخه دلم درد میکنهههههههه

فردا هم باید کله صبح پاشم برم دانشگاه

سنا جونم گفته بود عکسایه جونگی که موهاش بالاییه بذارم

عشگولیم زیاد موهاشو بالا نمیده کمه اینا رو واستون انتخاب کردم

واییی قروفوش بره فاطمه که موهاشو اینجوری زده بالا

وای چقد جدیه من میمیرم واسش وقتی جدی میشهههههههه

ویییییییییییییییییییییییییی جدی میشه خیلی جذاب میشههههههه

من غششششششششششششششششششششش

 

ویییییییییییییییی ابروهاشو نیگا برنداشتههههههههههههههه

ماماااااااااااااااااااااااااااااان من دیگه مردم

جوووووووووووونگ مین چرا هی منو میکشیو زنده میکنی تو

 

هه هه زرنگید

بقیش ادامه

 


حالا اینو داشته باش

ای دونم ای دون

ویییییییی ابروهاشو

خوشگل خوشگل خوشگل

 

اخه تو که اخم میکنی که من میمیرم

ویییییی خاله رو گوششو من عاشقه خاله رو گوششم

 

سفید چقد به عشگولیم میاد

من عاشقه این سری عکساشم

جدی خشن جنتل من

 

 

 

اخ قلبم

 

 

نکن اخم میکنی من قلبم تیکه پاره میشه نکن بچه

 

 

قلبه فاطمه:تالاپ تولوپ جونگی تالاپ تولوپ جونگی

 

 

اینم با خواهرش

الهی قربونتون برم

 

اینجا غیره مستقیم به یونگی اشاره شده هه هه

 

 

ای دونم ای دون

 

 

ناناز ناناز خوشجل خوشجل جیگمله من

فدای ابروهای برنداشتت شم من اخه

 

من این عکسشو خیلی دوس دارم خیلی

 

وییییی لباسشو !!!!! نیگا چجوری وایساده فداش فداش فداش

 

 

و فاطمه داره فانی را وداع گفت ...

 

ای جوووووووووونم

 

خب تمومید

وای مردم من برم دیگه

بذارید وقتی فردا از دانشگاه میام نظرای قشنگتونو ببینم

بوس بوس بوس

دوستون دارم باور کنید

آنیو