اسپانسریه DPSR
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٦   کلمات کلیدی: خبرای روز

فاطمه جون وارد میشووووووووووووووووووووووود

من آمدم باز

وایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ببینید چی آوردم

قربونش برم من غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش

وای خدا مردم دیگه

الهییییییی فدای اون لم دادنت شم تیکه پاره شم من

جونگ مین عاشقتتتتتتتتتتتتتتم

 

فاطمه دیگه مرد وییییییییییی تیپشو بخورررررررررررررررررررررررررررم

وای دستاشو... من دیگه فنا شدم

 

خب نکن اینجوری پسر تو که چیزی ازم باقی نذاشتی

 

 

اینم یه  عکسه خوشگل افتخاری

ماما ماما

 

با تموم شدن آپ منم فنا شدم دیگه تموم شدم

فاطمه جون خارج میشووووووووووووووود