سه تا عکسه اسپانسری
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٦   کلمات کلیدی: خبرای روز

من اووووووووووووووووووووووووومدم

                       

سه تا عکس اسپانسری از عشقم اوردم

قربونش بره فاطمش

ویییییییییییییییییییییییییییی این خیلییییییییییی قشنگهههههههههههههه

مامان من  مین میخواااااااااااااااااااااااااااااااااااام

 

وایییییییییییییییییییییی رگای دستشو من دیگه مردم

 

 

وای وای لباسشووووووووووووووووووووووووووووووو مردم من دیگه مامان

قربونه اون قدوبالات برم من

 

وای فداش بشه فاطمش

اینم خرگوششه هه فداش شم


من که دیگه غشششششششششیدم

من دیگه برم

نظر نشه فراموش لامپه اضافی خاموش هه هه