» خبر... :: ۱۳٩۱/٢/۱
» photo & video :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» photo :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» photo :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» ,fancam,pjm in jp :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» خبر مهم... :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» photo :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» clip... :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» Park Jung Min going to Japan 2 :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» Park Jung Min going to Japan :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» photo & preview :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» trendy magazine :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» aks :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» meet :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» scan features & scan Magazine :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» seoul fashion week & twitter updater :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» photo :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» یه متن برای طرفدارای واقعی ss501 :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» scan,twitter update ,photo & clip :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» park jung min-seoul fashion week 2012,park jung min & jian man dhu on ming w :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» ...airport :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» video,scan,seoul fashion week :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» Seoul Fashion Week :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» Preview ,seoul fashion week ,official facebook site update :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» ,update twitter,Seoul Fashion Week :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» ,official facebook site update,Jung Min – Dominic’s Way Runway Model :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» PJM@ Dominic's Way runway model 02042012(SEOUL Fashion Week. :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» happy birth day dear jung min... :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» fan cam...happy birthday :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» photo :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» NG & photo & clip :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» (photo)(happy birthday 2 :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» happy birthday,update :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» [Photo] Park Jung Min :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» photo & clip :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» Park Jung Min 박정민 ~ ARRIVED at Haneda Airport - Japan [26.03.12] :: ۱۳٩۱/۱/۸
» scan,photo :: ۱۳٩۱/۱/۸
» [Fancam] Park Jung Min - Arrival at Haneda Airport, Japan [26.03 :: ۱۳٩۱/۱/٧
» preview EP6 & NG :: ۱۳٩۱/۱/٦
» "Fondant Garden" Official Facebook Site Update :: ۱۳٩۱/۱/٤
» [Photo] Park Jung Min - "Fondant Garden" Official Facebook Site Update :: ۱۳٩۱/۱/۳
» [Scan] Park Jung Min 박정민 ~ "MiSS U" April 2012 Issue :: ۱۳٩۱/۱/٢
» ,SCAN PARK JUNG MIN NEW MAGAZINE 2012,fondant garden NG :: ۱۳٩۱/۱/۱
» [Photo] Park Jung Min - Fondant Garden Facebook Update :: ۱۳٩۱/۱/۱
» SCAN PARK JUNG MIN NEW MAGAZINE 2012 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» SCAN PARK JUNG MIN NEW MAGAZINE 2012و..... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» phptos fondant garden :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» Photo :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» aks... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» [Media Photo] Park Jung Min - "The Door" Launching Event [15.0 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» عکس... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» برنامه امساله فن های ایرانی جونگ مین :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» [Video] Park Jung Min Fondant Garden Ep.4 Preview :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» خرابی کامپیوتر... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» بازم عکس... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» [video] VANTVAART Fashion Show :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» aks :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» عکس های اسپانسری و پشت صحنه سریال... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» fondenr garden :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» بازم عکس.... :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» photo :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» Airport :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» Jung Min - Fondant garden Ep 1 cut :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» ,[24.02.12] PARK JUNG MIN Lolita with @charm403...PJM back home now :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» کلیپ کنفرانس سریال باغ فوندانت... :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» کنفرانس فوندنت گاردن... :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» new addmin :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» جونگی هنو درگیره فیلم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» یه درخواستی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» جونگی هنوز درگیره فیلم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» یه اجرا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» تفلده فروغ جونم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» جونگی با یه سیاه سوخته :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» بازگشت جونگی پیشه مامانی جونش :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» عکسای جیگیلی و با یه فیلم :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» پوسترایه فوندنت گاردن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» جونگی و کارگردانه عزیزش :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» فداش شم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» دوتا فیلم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» جونگی اسپانسری :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» اپ استثنا :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» یه اپه فینگیل :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» بازم عکسایه سکته ای (تمومی نداره ) :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» من غشششششششششش :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» تقویمه کشنده :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» دو تا فیلمه جیگیلی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» تبریک ساله نو اونم از نوعه جونگیش :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» بازگشت فاطمه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» اپ خداحافظی :: ۱۳٩٠/٩/٧
» جونگ مین تو رستوران :: ۱۳٩٠/٩/٦
» جونگی تبلیغاتی :: ۱۳٩٠/٩/٥
» ولنتاین :: ۱۳٩٠/٩/٤
» عشق ابدی (قسمت اخر) :: ۱۳٩٠/٩/٤
» عکسای جونگی جونم تو فرودگاه :: ۱۳٩٠/٩/۳
» خانه سازمانی دابل اس(قسمت 7) :: ۱۳٩٠/٩/۳
» عشق ابدی(قسمت یازدهم ) :: ۱۳٩٠/٩/٢
» human theater :: ۱۳٩٠/٩/٢
» عکسای تمرین :: ۱۳٩٠/٩/۱
» دوتا فیلم یکی درخواستی :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» خانه سازمانی دابل اس (قسمت 6) :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» عشق ابدی (قسمت دهم) :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» DVD photobook :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» human theater :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» آپدیت ها :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» عشق ابدی ( قسمت نهم ) :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» عکس و اسپانسری و یه فیلم :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» یه عکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» عکسای قدیمی :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» خانه سازمانی دابل اس (قسمت 4و 5) :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» عشق ابدی(قسمت هشتم ) :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» DVD photobook :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» human theater :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» فیلم :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» عشق ابدی ( قسمت هفتم) :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» عکس ها و کلیپ های هنسی :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» هنسی :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» DVD photobook :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» دوتا فیلم کنفرانس :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» کنفرانس مالزیش :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» عشق ابدی(قسمت ششم) :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» محل برگذاریه کنفرانس و سن فستیواله مالزی :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» جونگی تو فرودگاه :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» human theater :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» خانه سازمانیه دابل اس (قسمت سوم) :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» اطلاعیه :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» جونگی کوچولو :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» عشق ابدی(قسمت پنجم) :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» اجراهای نات الون :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» فرودگاه توکیو و دوتا فیلم :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» عشق ابدی (قسمت چهارم ) :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» human theater :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» سه تا عکسه اسپانسری :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» عکسای عشگولیم با یه اهنگ :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» خانه سازمانی دابل اس (قسمت دوم ) :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» عشق ابدی (قسمت سوم) :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» human theater :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» عکسای اسپانسری و کنفرانس و دوتا فیلم :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» فیلم کنفرانسش و اریرانگ :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» عشق ابدی (قسمت دوم) :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» دوتا عکس دوتا فیلم :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» خانه سازمانیه دابل اس (قسمت اول ) :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» یه تولد خیلی خیلی کوچولو :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» عکسو فیلم جدید :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» عشق ابدی !(قسمت اول ) :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» پوستر فیلمش و دوتا فیلم :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» فیلم و عکس :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» جونگ مین تو کنفرانس "باغ فوندنت" :: ۱۳٩٠/۸/٩
» عکس درخواستی :: ۱۳٩٠/۸/٧
» بازم اسپانسری و فرودگاه :: ۱۳٩٠/۸/٧
» اسپانسریه DPSR :: ۱۳٩٠/۸/٦
» اخ جون کلیپ!!! :: ۱۳٩٠/۸/٥
» خبرای این چند روزه !!!! :: ۱۳٩٠/۸/٥
» اولین آپ!!!!! :: ۱۳٩٠/۸/٤